Robes and Kimonos
Robes and Kimonos

Marble Silk Robe/Kimono | Pastel

$350

Palo Santo Bathrobe | Quartz

$140

Palo Santo Bathrobe | Dark Grey

$140

Diana Robe | Black

$450

Diana Robe | Off White

$450

Cashmere Robe | Charcoal/ Mauve

$550

Cashmere Robe | Black/Grey

$550

Marble Silk Robe/Kimono | Pastel

$350

Palo Santo Bathrobe | Quartz

$140

Palo Santo Bathrobe | Dark Grey

$140

Diana Robe | Black

$450

Diana Robe | Off White

$450

Cashmere Robe | Charcoal/ Mauve

$550

Cashmere Robe | Black/Grey

$550